Trastorns de l'aprenentatge i el llenguatge


Millora l’escolta del teu fill i canviaras la seva vida

Hi ha un conjunt de trastorns que s'agrupen generalment sota el terme de trastorns específics dels aprenentatges. Un nombre considerable de nens (entre 4 i 6 %) pateixen aquests trastorns. No poden explicar-se ni per una falta d'intel·ligència, ni per un entorn socio econòmic desfavorit ni tampoc per un gran problema psicoafectiu. Aquests trastorns tenen un origen neurobiològic i corresponen al fet que certes zones del cervell no s'han desenvolupat correctament durant el període prenatal.

En quins casos funciona Tomatis?
  • La dislèxia quan es tracta de la lectura.
  • La disortografia per a les correspondències entre lletres i sons.
  • La dispraxia quan estan relacionats amb la planificació i la coordinació dels gestos apresos.
  • La disfàsia per al llenguatge oral.
  • La discalcúlia per a les capacitats matemàtiques.

En què consisteix el mètode Tomatis?

El Mètode Tomatis, juga amb la plasticitat dels circuits nerviosos implicats en el desxiframent i l'anàlisi dels sons, però també amb els de la motricitat, l'equilibri i la coordinació, per tant pot ajudar els nens a desenvolupar estratègies de compensació davant els trastorns de l'aprenentatge i el llenguatge. Així si no permet eradicar-les, el Mètode indueix l'individu a gestionar-los i superar-los eficaçment.

  • Tractament A domicili
  • Personalitzat A cada nen
  • EquipSolisten + Auriculars Wifi

El teu fill te problemes d'aprenentatge i no saps com ajudar-lo?

Contactan's!