Aprèn idiomes amb Tomatis

L'objectiu del Mètode Tomatis® és donar a qualsevol persona que desitja aprendre una llengua estrangera, la possibilitat d'apropiar-se d'aquests ritmes i sons permetent que l’oïda s’adapti veritablement a ells, per tal de poder analitzar-los i reproduir-los.

Sistema d’estimulació cerebral


Partint de la premissa que cada idioma té una forma de percebre els sons dins la gamma auditiva que utilitza i de la relació audio-vocal, Alfred Tomatis creà un sistema d’estimulació cerebral a través de l’exposició auditiva.

Perquè ajuda a l'aprenentatge?

Inicialment, aquesta estimulació exercita intensament l'oïda per aconseguir la percepció d’una àmplia gama de freqüències sonores que augmenten les habilitats auditives. A continuació, es reprodueixen les condicions de l’aprenentatge del llenguatge oral. Aquest procés permet millorar l’adaptació de l'oïda als canvis de freqüències, de manera que el cervell les integri i consegüentment pugui discriminar-les i reproduir-les.

Rangs de freqüències d'alguns idiomes

En aquest gràfic podeu veure les freqüències en les que es troben alguns dels idiomes més utilitzats.

Vols aprèndre millor l'angles, el francès, l'alemany, el rus, el chinès?

Contactan's!